Parkstad Productiestad

-
Door ‘research by design’ naar een nieuw industrieel en agrarisch landschap

De noodzaak van eigen energie opwekking – geopolitiek – maakt denken over nieuwe industrie wenselijk. We hebben ons landschap nodig. Consumptie en productie moeten beter op elkaar afgestemd. Door het landschap te zien als onlosmakelijk verbonden met de stad kan een metabolistisch systeem ontstaan: een organisme dat symbiotisch leeft met de stad door haar stofkringlopen te sluiten. Binnen het nieuwe stedelijke metabolisme zullen de thema’s energie, water, landbouw, afval en stofstromen decentraal worden behandelt. Gedecentraliseerde systemen zijn geschikter voor de huidige situatie gezien zij meer mogelijkheden bieden om slim gebruik te maken van rest energieën, grondstoffen uit afval te halen en winstgevende samenwerkingen te faciliteren. Juist de integratie van deze essentiële stromen zal synergie opleveren. Ook zijn decentrale netwerken flexibel. Zij kunnen zich hierdoor beter aan passen op de veranderende bevolkingsgrootte en demografie van Parkstad.
Het sluiten van kringlopen, decentralisatie en integratie van flexibele stedelijke stromingsnetwerken zijn het raamwerk waarbinnen in aanloop naar de komende IBA 2020 met de aE/Intecture studio ontwerpend, experimenteel en technisch onderzoek gedaan zal worden. Vervolgens de vraag welke programma’s zich voordoen voor gebruik en welke vorm en materiaal deze symbiose maken tot een nieuw artefact.

 
 
 
4FFERLAND
The possibility of agriculture without waste


4FFerland, an acronym for food, feed fiber & fuel farming, is an agricultural complex
and landscape in Amsterdam. It acts as an organism which lives symbiotic with the city, closing its cycles. Like a human body, the project breathes and eats from its environment (nutritious residues, water & CO2).
Inside 4FFerland, productive
elements are stacked according to their light requirements. The design shows the possibility of agriculture without waste and a framework for sustainable
production of food and energy by autarky throughout different networks.

Samuel de Vries | 2014

 
SEE THE SUN RISE
Integration of solar energy & a multi-use tensile structure


The region of Kerkrade is working on several sustainable renovation
approaches that focus on renewable and local resources with a zero-impact on the environment. The goal of this project is to create an energetically maximized and environmentally comfortable architectural landmark, which improves Kerkrade with sustainable contributions and provides the general public with education about sustainability.

Keren Yang | 2016

 
 
 
AQUAPONICS & ALGAE
Closing energy loops in a post-industrial landscape


The Parkstad area is suffering from building vacancy and a decreasing population since the closing of the mining industries. At the same time the area has been affected by coal resource exhaustion. Currently the energy crisis, such as the rising energy consumption in the world and the depletion of fossil fuels in the near future, offers new opportunities for the Parkstad area. So the purpose of this project is to give the area a second life by closing local life cycles for food and energy production with algae and aquaphonics.

Jian Rui | 2016