Garden City 2.0

-

IBA Parkstad Internationale Bau Ausstellung 2020, een kans om Parkstad (Limburg) op de kaart te zetten. Parkstad, een gebied dat 210 km2 beslaat in de voorheen oostelijke mijnstreek in het zuidoosten van Limburg en 255.000 inwoners kent. Een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen acht gemeentes.
De komst van de (van oorsprong Duitse) bouwtentoonstelling naar deze streek biedt potentie om naast de bestuurlijke samenwerking ook fysiek ruimtelijk een vuist te maken en zo de samenhang in het gebied richting te geven. Een gebied, waar veranderende demografie en krimp opgaven zijn. Waar het identiteitsvraagstuk manifest is door de uitgeveegde laag van het mijnverleden. Waar weinig meer doet herinneren aan de tijd van economisch welvaren en daarmee ook een zoektocht is naar een nieuwe economische motor.

 
 
 

Gardencity-2.0 is een gedachte die op basis van eigenheid van de plek voorziet in een samenhangend en hernieuwd landschap: de Brunssummerheide is als landschappelijk, centraal rustpunt verbonden met de omliggende woon/werkgebieden. Groene scheggen met nieuw recreatief, industrieel en agrarisch programma maken een gestructureerd en samenhangend groen netwerk en bieden voedingsbodem voor nieuwe productietechnieken. Twee nauwkeurig ingepaste cirkels versterken de eenheid en binding in het gebied. Het is nieuwe (fiets)infrastructuur die gebruikswaarde en toegankelijkheid van het totale gebied verhoogt.

Bamboe torens herinneren aan het silhouet van het verdwenen mijnlandschap. Deze nieuwe oriƫntatiepunten staan verschillende gebruik toe: van energieopwekking tot verblijf voor inspirerende ontspanning of huisvesting van nieuwe productiemethoden. Garden City 2.0 is een ruimtelijk frame dat vernieuwende interventies samen met verschillende partijen mogelijk maakt.

 

Het oorspronkelijke en zo kenmerkende silhouet van het mijnlandschap wordt teruggebracht door op de oude mijnschachten nieuwe bakens in te voegen. Ze maken de natuur zichtbaar, niet alleen als uitzichtpunt maar ook als kader in het landschap. Deze oriƫntatiepunten staan verschillend gebruik toe: van energieopwekking tot verblijf voor inspirerende ontspanning of huisvesting van nieuwe productiemethoden.

Gardencity-2.0 is een ruimtelijk frame dat vernieuwende interventies samen met verschillende partijen mogelijk maakt. Zo wordt onder meer samengewerkt met Studio architectural Engineering TU Delft waar onderzoek wordt gedaan op het gebied van constructie & materiaal, historie en verbinding, low en hightech technieken en toepassingsmogelijkheden daarvan in ontwerp.