AE_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aE Studio

De maatschappelijke opgave vraagt om een integrale benadering in het ontwerp, ondermeer op het terrein van duurzaamheid, klimaat,
energie-efficiency, krimp, transformatie, herbestemming en gezondheid. De hieraan verbonden vraagstukken zijn complex en vereist een
benadering waarin fundamenteel en toegepast onderzoek en ontwerp in een innige relatie tot elkaar staan: Architectural Engineering + Technology. Faculteit Bouwkunde TU Delft.